Protecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable
 2.  
  Responsable Tractament
    – Entitat: MAQUINÀRIA NOGVAL, S.L.
    – CIF de l’entitat: B64465636
    – Direccion de l’entitat: C BORGES BLANQUES, 38 NAU 4 – (08140) CALDES DE MONTBUI
    – Email de l’entitat: INFO@NOGVAL.COM
    – Responsable del tractament : LAURA LOPEZ CABRERA
    – Telèfon del Responsable del tractament : 627860414
    – Adreça email del Responsable del tractament : INFO@NOGVAL.COM

 3. Finalitats
 4. En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a MAQUINARIA NOGVAL, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

  • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
  • Informació procedent de Cookies

   

 5. Termini de conservació de les dades
 6. Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

 7. Legitimació
 8. La base legal per al tractament de les vostres dades radica per:

  • Consentiment inequívoc

   

 9. Destinataris
 10. Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

  • Administració tributària
  • Bancs i entitats financeres
  • Entitats de Consultoria/Auditoria
  • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
  • Gestoria/Assessoria
  • No comparteixo les dades amb tercers.
  • Servei de gestió de dominis i hosting web

   

 11. Drets
 12. Té dret a obtenir confirmació sobre si a MAQUINÀRIA NOGVAL, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

  Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la vostra supressió quan, entreu altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

  En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  Adicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret de oposició al tractament de les vostres dades. MAQUINÀRIA NOGVAL, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada .

  Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

  • Per exercir el vostre dret de Accés feu clic aquí
  • Per exercir el vostre dret de Rectificació feu clic aquí
  • Per exercir el vostre dret a Supressió (Oblit) feu clic aquí
  • Per exercir el vostre dret a Oposició feu clic aquí
  • Per exercir el vostre dret de Portabilitat feu clic aquí

   

  Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C BORGES BLANQUES, 38 NAU 4 – (08140) CALDES DE MONTBUI adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

  Per últim, us informem que podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 13. Política de cookies
 14. Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.