Tall tèrmic

  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder

FL DISK – Tall de tub

El model FL DISK és la solució idònia pels processos de tall de tubs i perfils mitjançant làser d’estat sòlid, podent habilitar una zona de la màquina per al tall en pla i realitzar treballs de bisellat.

La capacitat d’automatització i realització de diversos processos en una màquina molt compacta fa del model FL DISK un dels més rendibles del mercat.

Dades tècniques

Catàleg tall tèrmic

Tots els productes