Tall tèrmic

  • TEKNOS 1
  • TEKNOS 2
  • TEKNOS 3

TEKNOS – Tall per oxitall i plasma

Està dissenyada per al tall amb requeriments de qualitat en alta definició, elevada capacitat i grans dimensions. La seva mecànica es fonamenta en l’ús de sistemes de guiat mixt de rodets i re-circulació a boles. És una màquina multitasca amb opcions de plasma, bisellat, oxitall, trepat, marcat i tall de tubs. Per garantir la precisió de posicionament de tota la màquina. el sistema de mesurament dels motors és absolut, pel que la màquina mai necessita fer origen.

Dades tècniques

Catàleg tall tèrmic

Tots els productes