Tall tèrmic

  • THOR 1
  • THOR 2

THOR

THOR és l’estació de processament de xapa més versàtil del mercat, combinant tall tèrmic i mecanitzat d’altes prestacions. Permet fabricar peces amb múltiples operacions com fresat, trepant, roscat, avellanat, marcat, etc. i acabat de vores mecanitzades o per tall tèrmic.

Dades tècniques

Catàleg tall tèrmic

Tots els productes