Tall tèrmic

  • TRC 1
  • TRC 2
  • TRC 3

TRC – Processat de xapa

Dissenyada per a un us intensiu en el que es requereixi mantenir la màxima precisió i repetibilitat en tasques de tall mecanitzat. Per garantir les més altes prestacions en cada procés, les dues zones de treball estan perfectament definides sense interferències entre ambdós processos.

Dades tècniques

Catàleg tall tèrmic

Tots els productes