Tall tèrmic

  • TRF 1
  • TRF 2
  • TRF 3

TRF

Aquesta màquina està dissenyada per a treballs de preparació de vores per la soldadura i trepat en aplicacions on es necessiti una gran capacitat de mecanitzat per caldereria de gruixos des de mitjans a grans. És la solució pels requeriments més exigents pel que fa a la normativa referent a preparació de vores per a soldadura de responsabilitat.

Dades tècniques

Catàleg tall tèrmic

Tots els productes